VILKÅR OG BLANKETTER

Blanketter

Når du vil foreta et uttak fra din sparekonto fyller du ut blanketten nederst og sender dette i retur til oss på post.

TF Bank
c/o BB Bank ASA
Postboks 956 – Sentrum
5808 BERGEN

UTTAKSBLANKETT (PDF)

Ønsker du å endre forhåndsbestemt kontonummer, fyller du ut blanketten nederst og sender dette i retur til oss med kopi av legitimasjon:

TF Bank
c/o BB Finans AS
Postboks 956 – Sentrum
5808 BERGEN

ENDRING AV KONTONUMMER (PDF)