PERSONVERN

TF Bank er personopplysningsansvarlig for behandling av personopplysninger vedrørende Kontoinnehaveren som utføres innenfor rammen for denne avtalen.

Behandlingen omfatter i hovedsak personopplysninger (inklusive personnummer) som kontoinnehaveren oppgir til TF Bank når en konto åpnes, eller som forøvrig registreres i forbindelse med forberedelse til denne tjenesten (f.eks. kredittopplysninger, forretningsvurderinger e.l.), eller som registreres for administrasjon av kontoen i avtaletiden.

TF Bank har som hensikt å behandle kontoinnehaverens personopplysninger for å administrere kundeforholdet, fullføre pålagte plikter til å gi opplysninger til svenske og norske myndigheter (f.eks. tilsynsmyndigheter) eller slike plikter som forøvrig kan følge av lover og forskrifter, samt gjennom markedsføring (f.eks. via brev, e-post, Internett, telefonsamtale og SMS) for å gi informasjon til kontoinnehaveren om TF Bank sine egne, konsernets samt enkelte utvalgte samarbeidspartneres varer og tjenester. TF Bank kan kontrollere kundeinformasjon mot sanksjonslister som TF Bank ved lov er forpliktet eller berettiget til, for å sikre at det ikke finnes bristende forutsetninger for å gjennomføre visse tjenester.

Det ovenstående innebærer bl.a. at personopplysningene kommer til å bli behandlet i datasystem hos TF Bank, andre selskaper innenfor TF Bank-konsernet og/eller andre selskaper som TF Bank samarbeider med for administrasjon og fullføring av inngåtte avtaler. Personopplysningene behandles dessuten for markeds- og kundeanalyser, forretningsoppfølging, forretnings- og metodeutvikling samt statistikk og risikohåndtering innenfor TF Bank-konsernet. Personopplysningene brukes også, uten hinder av personvern, for markedsføringsformål av TF Bank, andre selskaper i TF Bank-konsernet og andre selskaper som TF Bank samarbeider med, dersom Kontoinnehaveren ikke har reservert seg mot dette. TF Bank har rett til å spille inn eller på annen måte dokumentere Kontoinnehaverens kommunikasjon med TF Bank.

TF Bank er berettiget, uten hinder av personvern, utlevere informasjon (inkludert personopplysninger) knyttet til Kontoinnehaveren og dennes Konto, til person som innehar Kontoen sammen med Kontoinnehaveren eller som ellers med juridisk rett disponerer Kontoen.

Med formål å opprettholde en god kunde- og registerpleie kan TF Bank komme til å komplettere personopplysningene gjennom innhenting fra private og offentlige registre, f.eks. oppdatering av adresseinformasjon ved hjelp av Folkeregisteret. TF Bank kan samkjøre personopplysninger med andre kilder. Med formål å kontrollere kundens identitet i forhold til svenske hvitvaskingsregler, kan TF Bank bestille kredittvurdering av kunden av eksterne tjenesteytere.

Personopplysningene kan bli behandlet av TF Bank og andre selskap i konsernet, samt av samarbeidende selskaper, også utenfor EU- og EØS-området. Personopplysninger gis ikke ut utenfor TF Bank-konsernet, bortsett fra for behandling som beskrevet ovenfor, og da bare i henhold til særskilt avtale som inneholder bestemmelse om diskresjon. De utleverte opplysningene kan samkjøres med motsvarende opplysninger hos mottageren.

Kontoinnehaver kan ved skriftlig henvendelse til TF Bank AB, c/o BB Finans AS, Postboks 103 Minde, 5821 Bergen, be om innsyn i hvilke opplysninger som TF Bank behandler og hvordan disse behandles. Kontoinnehaver kan anmode at TF Bank skal slette eller korrigere personopplysninger.

Informasjonskapsler/Cookies

Ifølge nye EU-regler skal alle som besøker en webside med informasjonskapsler informeres om at nettsiden inneholder informasjonskapsler, hva de betyr, hvilke informasjonskapsler som brukes og hvordan de kan unngås.

Hva betyr informasjonskapsler?
Websiden til TF Bank inneholder informasjonskapsler. Ved å bruke informasjonskapsler forbedrer vi kvaliteten på tjenesten. Dette betyr at vi lagrer dine preferanser, forbedrer søkeresultatene og sporer brukertrender, blant annet hvordan folk søker etter våre tjenester. Informasjonen vil kun kunne benyttes internt og vil ikke videreføres til noen tredjepart og/eller andre personer utenfor TF Bank.

Hvilke informasjonskapsler bruker tfbank.no?
TF Bank bruker analyseverktøyet Goole Analytics for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker vårt nettsted. Google Analytics bruker informasjonskapsler. De informasjonskapslene som blir lagret i din nettleser inneholder informasjon om hvor du kom fra (søkemotor, nøkkelord etc.), vi bruker både Google Analytics internt på våre sider og i markedsføring derfor registreres av og til to eksemplarer av den samme informasjonskapselen.

Kapslene holder også styr på hvor mange ganger du har vært inne på vår side, slik at vi kan se hvor mange nye, og hvor mange returnerende brukere vi har. Informasjonskapslene fra Google Analytics lagrer også informasjon om hvor lenge du befinner deg på våre sider.

Hvordan unngå informasjonskapsler?
Du kan selv velge å deaktivere informasjonskapsler i din browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari osv.) Dette gjør du ved å angi dette i sikkerthetinstillingene i den aktuelle browseren.

Innsending av data
Vårt søknadsskjema er kryptert med Secure Sockets Layer (SSL). SSL er kryptografiske protokoller som tilbyr sikker kommunikasjon på internett. Dermed er dine opplysninger trygge når de overføres til oss.