SPAR TRYGT HOS TF BANK,

OPPRETT SPAREKONTO NÅ

Kontoregistrering

Venter på svar...

Signing in process

Personopplysninger
Age
Adresseopplysning
Andre personopplysninger

Er du statsborger i USA, innehar et s.k. Greencard, eier bolig eller betaler skatt i USA?

Om din sparing
Kontoopplysning (ditt eksisterende kontonummer):
Politisk Eksponert Person

Med politisk eksponert person menes en fysisk person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlige verv eller stilling i ett land, for eksempel stats- eller andre ministerposter. Som politisk eksponert person regnes også en person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt en ledende stilling i en internasjonal organisasjon, for eksempel FN, NATO eller WTO.

Annet

Jeg bekrefter at opplysningene gitt i denne kontoregistreringen er korrekte, og at kontonummer for uttak er mitt eget. Jeg har lest og forstått de alminnelige vilkårene i TF Bank sparekonto med vilkårsdato 25.05.2018. Jeg er også oppmerksom på personvernerklæring og er innforstått med hvordan TF bank behandler mine personopplysninger.

   

   

  • Fyll ut søknad elektronisk og send inn
  • Du vil deretter motta en e-post med link til elektronisk signering
  • Etter signering vil kontoen bli opprettet og du vil motta en velkomstmelding med kontoinformasjon per e-post

  Rente: 2,05%

  Årsavgift innskuddskonto: kr. 0,-

  Maksimum sparebeløp: 1 000 000 NOK

  Antall uttak: ubegrenset

  Bindingstid: ingen

  For å foreta uttak fra konto benyttes vår uttaksblankett. Skjema fylles ut og sendes til oss per post.

  UTTAKSBLANKETT (PDF)

  Samtlige konti omfattes av den svenske statlige innskuddsgarantien i henhold til beslutning av den svenske Riksgälden (www.riksgalden.se). Det betyr at dersom TF Bank blir erklært konkurs garanteres det kompensasjon til deg som kunde opp til 950 000 SEK.

  * Med politisk eksponert person menes en fysisk person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlige verv eller stilling i ett land, for eksempel stats- eller andre ministerposter. Som politisk eksponert person regnes også en person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt en ledende stilling i en internasjonal organisasjon, for eksempel FN, NATO eller WTO.