Vi tar for tiden ikke imot nye kunder

 

 

  • Fyll ut søknad elektronisk og send inn
  • Du vil deretter motta en e-post med link til elektronisk signering
  • Etter signering vil kontoen bli opprettet og du vil motta en velkomstmelding med kontoinformasjon per e-post

Rente: 0%

Årsavgift innskuddskonto: kr. 0,-

Maksimum sparebeløp: 1 000 000 NOK

Antall uttak: ubegrenset

Bindingstid: ingen

For å foreta uttak fra konto benyttes vår uttaksblankett. Skjema fylles ut og sendes til oss per post.

UTTAKSBLANKETT (PDF)

Samtlige konti omfattes av den svenske statlige innskuddsgarantien i henhold til beslutning av den svenske Riksgälden (www.riksgalden.se). Det betyr at dersom TF Bank blir erklært konkurs garanteres det kompensasjon til deg som kunde opp til 950 000 SEK.

* Med politisk eksponert person menes en fysisk person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlige verv eller stilling i ett land, for eksempel stats- eller andre ministerposter. Som politisk eksponert person regnes også en person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt en ledende stilling i en internasjonal organisasjon, for eksempel FN, NATO eller WTO.