SPAR TRYGT HOS TF BANK,

OPPRETT SPAREKONTO NÅ

Kontoregistrering

  • Fyll ut søknad elektronisk og send inn
  • Kontoavtalen sendes til deg per post for signering
  • Din sparekonto opprettes ved retur av signert kontoavtale samt kopi av legitimasjon
  • Deretter vil du motta et velkomstbrev med kontoinformasjon for innskudd og uttak.

Rente: 2,05%

Årsavgift innskuddskonto: kr. 0,-

Maksimum sparebeløp: 1 000 000 NOK

Antall uttak: ubegrenset

Bindingstid: ingen

Samtlige konti omfattes av den svenske statlige innskuddsgarantien i henhold til beslutning av den svenske Riksgälden (www.riksgalden.se). Det betyr at dersom TF Bank blir erklært konkurs garanteres det kompensasjon til deg som kunde opp til 950 000 SEK.

* Med politisk eksponert person menes en fysisk person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlige verv eller stilling i ett land, for eksempel stats- eller andre ministerposter. Som politisk eksponert person regnes også en person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt en ledende stilling i en internasjonal organisasjon, for eksempel FN, NATO eller WTO.

Personopplysninger:
Adresseopplysning:
Kontaktopplysninger:
Kontoopplysning (ditt eksisterende kontonummer):
11 siffer
Om din sparing
Annet
Alminnelige vilkår TF Bank Sparekonto

Jeg bekrefter at opplysningene gitt i denne kontoregistreringen er korrekte, og at kontonummer for uttak er mitt eget. Jeg har lest og forstått de alminnelige vilkårene i TF Bank sparekonto med vilkårsdato 25.05.2018. Jeg er også oppmerksom på personvernerklæring og er innforstått med hvordan TF bank behandler mine personopplysninger.