ANGRERETTSLOVEN

Er avtalen inngått på avstand (fjernsalg) har du rett til å fratre avtalen innen 14 dager regnet fra den dag avtalen ble inngått. Du må melde til TF Bank, muntlig eller skriftlig, dersom du ønsker å benytte deg av angreretten. Slik informasjon kan f.eks gis på angrerettskjemaet som er tilgjengelig HER. TF Bank skal snarest, og senest innen 30 dager fra informasjon om benyttet angrerett er mottatt, betale tilbake de innskutte midlene til en utbetalingskonto som du har angitt på forhånd.